10 кастрычніка 2017 года ХІІ Міжнародныя Купалаўскія чытанні

Купалаўскія чытанні “СЛОВА. КНІГА. ЛЁС. Творчая і грамадская дзейнасць Янкі Купалы ў кантэксце беларускай асветніцкай традыцыі” прысвечаны 135-годдзю з дня нараджэння Янкі Купалы і 500-годдзю беларускага кнігадрукавання.